(Online) opvoedadvies

Naast moeder, ben ik ook pedagoog (opvoedkundige). Ik help je dan ook graag met moeilijkheden en vragen rondom de opvoeding.

Is de eet situatie elke dag weer een strijd? Heeft je kind last van veel driftbuien? Gaat je kind niet slapen en blijft hij uit bed komen? Lijkt het alsof je kind alles wil bepalen en gaat hij de strijd aan om alles? Of heb je een andere opvoedvraag? Stel gerust je vraag en ontvang deskundig, pedagogisch advies. Geen enkele vraag is gek en alle ouders met alle achtergronden zijn welkom. Mijn uitgangspunt is dat alle ouders ergens terecht moeten kunnen met hun opvoedvraag.

Mijn visie is dat kinderen het meest gebaat zijn bij een autoritatieve opvoeding. Een autoritatieve opvoeding is een opvoedingsstijl die zowel betrokken, begripvol en accepterend als controlerend en gezaghebbend is tegenover het kind. Deze stijl van opvoeden stelt redelijke grenzen, geeft uitleg, toont begrip en doet al deze dingen met gezag. 
Ouders die regels stellen en tegelijkertijd oog hebben voor de wensen en behoeften van hun kind zijn democratische of autoritatieve opvoeders. Zij geven leiding met liefde, houden rekening met de ontwikkeling van hun kind en overleggen met hun kind. De regels die ze stellen onderbouwen ze met argumenten. Het kind wordt gesteund en aangemoedigd. 

Je kunt bij KiKids terecht voor online of face to face advies. 

  • Online advies: 

Stap 1

Je beschrijft jouw vraag in maximaal 1 A4 waarin je vertelt waar je tegenaan loopt, hoe het ongewenste gedrag van je kind er precies uitziet, wanneer dit probleem zich voordoet, sinds wanneer het probleem zich voordoet, wat je al geprobeerd hebt, wat wel en niet werkte en wat je uiteindelijk wil bereiken.

Stap 2

Deze informatie stuur je op naar info@praktijkkikids.nl 

Stap 3

Binnen 24 uur hoor je of jouw opvoedvraag binnen de expertise van praktijk KiKids ligt. Sommige vragen zijn bijvoorbeeld meer geschikt voor een kinderarts of psycholoog.

Stap 4

Als jouw vraag geschikt blijkt te zijn ontvang je via mail de betalingsinstructies en de algemene voorwaarden

Stap 5

Na ontvangst van de betaling ontvang je binnen 48 uur het antwoord/advies op jouw vraag.

Een vervolgconsult is altijd mogelijk, maar je zit nergens aan vast. 

​Bij vragen of twijfel, stuur gerust een mailtje!

Kosten: 25 euro 


  • Face tot Face advies

Het is ook mogelijk om face to face opvoedadvies te krijgen. Je stuurt een mailtje of belt naar praktijk KiKids en beschrijft hierin de informatie die bij stap 1 van het online opvoedadvies beschreven staan. Als de vraag geschikt is plannen we een afspraak in bij praktijk KiKids. Deze afspraak zal 1 tot 1,5 uur duren. Het is mogelijk om na de afspraak nog een vervolgconsult te plannen maar je zit nergens aan vast.

Kosten: 50 euro